300536 - Salawag National High School
MOODLE Readiness Course for Learners/ Parents copy 62

MOODLE Readiness Course for Learners/ Parents copy 62

Magandang araw sayo mag-aaral na Dasmarineño. Ang Readiness Course na ito ay ginawa at dinisenyo para sa mga mag-aaral na gagamit ng Deped Dasma Online Learning Space. Ang mga gawain na nakapaloob sa Readiness Course na ito ay lubhang makatutulong sa iyo sa paggamit ng Moodle, ang Learning Management System ng DepEd Dasma Online Learning Space.